“Minä osaan!”

End of trackKäyttöliittymän toteutusEnd of track

Ikkuna ja painikkeita

Kuvaus

Käyttöliittymän toteutus käy käsi kädessä suunnittelun kanssa. Hyvä suunnittelu edellyttää tietoisuutta alustan asettamista rajoituksista ja toimivan käyttöliittymän suunnittelu myös eri ratkaisujen kokeilua.

Edut

Paras ajankohta

Käyttöliittymän toteutus aloitetaan heti suunnittelun jälkeen. Kun käyttöliittymätoteutus on tiedossa sekä käyttöliittymän toteuttajalla että toiminallisuuden tekijöillä, voivat nämä tapahtua rinnakkain.