“Se toimii.”

End of trackKäytettävyystestausEnd of track

Kätettäyystesti

Kuvaus

Käytettävyystestissä käyttäjät tekevät asioita. joita heidän pitäisi voida tehdä palvelun avulla. Asiantuntija seuraa käyttöä, nauhoittaa sen ja pitää kirjaa epäröinnistä, virheistä, ajankäytöstä, harha-askelista jne.

Edut

Paras ajankohta

Kun palvelusta on prototyyppi valmiina testattavaksi. Voidaan tehdä myös valmiilla versiolla.